Wspomóż nasze działania

Wspomóż nasze działania on-line

Bezpieczeństwo płatności zapewnia  bezpieczne zakupy z PayU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych, statystycznych, informacyjnych i związanych z realizacją działalności statutowej Fundacji PRO MUZA z siedzibą pod adresem 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 41,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000149337, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926).
Mam świadomość, że administratorem danych jest Fundacja PRO MUZA, podanie danych jest dobrowolne, mam prawo kontroli przetwarzanych danych, prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz ich poprawiania.

Dane do przelewu bankowego na konto

Fundacja PRO MUZA
ul. 11 Listopada 41
95-040 Koluszki
Bank PKO BP: 37 1020 3378 0000 1302 0210 2366