2022-OPP-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_44979