2023-OPP-Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_58736