Konkurs “Zacznij od Bacha 2016”

Wyniki konkursu Fundacji PRO MUZA "Zacznij od Bacha"

Jury w składzie: Grzegorz Chromiński – przewodniczący, Jakub Borowczyk – członek jury, Marek Gregorczyk – członek jury, za wkład pracy, przygotowanie i wykonanie utworów konkursowych postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom konkursu Torby z logo Fundacji PRO MUZA .

Za największą liczbę głosów oddanych przez pocztę e-mail nagrody w postaci słuchawek nausznych otrzymują: Martyna Smejda, Aleksandra Nowak,Bartosz Swaczyna, Jakub Siedlik, Zuzanna Horoszczuk, Aleksandra Krakowska, Marta Pawlak, Przemysław Kasprzak.

Uczestnicy koncertu finałowego, który odbył się w MOK Koluszki, otrzymali Głośniki Bluetooth do odtwarzania muzyki.

 

 

Regulamin konkursu Fundacji „PRO MUZA”

„Zacznij od Bacha”

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży PRO MUZA z siedzibą w Koluszkach ul. 11 Listopada 41 KRS: 0000149337,
  2. Patronem konkursu jest Waldemar Chałat Burmistrz MiG Koluszki oraz Stowarzyszenie Muzyczne CONCERTO,
  3. Celem konkursu jest upowszechnianie edukacji muzycznej oraz promowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej.

II. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 roku życia.

III. PRZEDMIOT I PROCEDURA OCENY

  1. Przedmiotem oceny będą nagrania wideo, na których zarejestrowane zostaną wykonania utworów muzycznych opartych na motywach muzyki klasycznej lub filmowej według własnej aranżacji na instrumentach klawiszowych lub gitarach indywidualnie bądź w zespole.
  2. Laureaci będą wyłaniani w 3 kategoriach wiekowych:
   • od 6 do 9 lat
   • od 10 do 13 lat
   • od 14 do 19 lat
  3. Zgłoszone do konkursu wykonania będą oceniane przez jury i po zakwalifikowaniu, publikowane na stronie www.promuza.org i na www.youtube.com .
  4. Wymagania nadsyłanych prac określa załącznik 3 do niniejszego regulaminu.
  5. Wybór laureatów nastąpi w oparciu o werdykt jury oraz głosowanie internautów za pomocą poczty e-mail.

IV. TERMIN I ZAKRES KONKURSU

  1. Konkurs trwać będzie od 4 kwietnia 2016 do 15 czerwca 2016 roku.
  2. Konkurs ma charakter otwarty a regulamin konkursu będzie opublikowany na stronie www.promuza.org .

V. KRYTERIA OCENY

  1. Jury będzie oceniało:
   • Oryginalność wykonania,
   • Wybór repertuaru,
   • Wyraz artystyczny.
  2. Skład jury zostanie opublikowany na stronie www.promuza.org

VI. PROCEDURA

  1. Uczestnik konkursu lub placówka delegująca są zobowiązani dostarczyć na adres organizatora:
   • zgłoszenie -załącznik 1,
   • zgodę opiekunów uczestnika konkursu na publikowanie wizerunku i nagrania - załącznik 2,
   • utwór zarejestrowany na nośniku cyfrowym zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 3.
  2. Zgłoszenia (załącznik 1 i 2) przyjmowane będą do 30 kwietnia 2016 r.
  3. Utwory zarejestrowany na nośniku cyfrowym przyjmowane będą do 15 maja 2016 r.
  4. W terminie od 16 do 30 maja 2016 roku wybrane przez jury wykonania zostaną opublikowane stronie www.promuza.org .
  5. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.promuza.org przed koncertem laureatów.
  6. Konkurs zakończy koncert pt. „Zacznij od Bacha”, na którym wystąpią laureaci konkursu prezentując wybrane utwory.

VII. NAGRODY

 1. Laureaci konkursu, którzy wystąpią w koncercie finałowym otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość występu w nagraniu wideoklipu.
 2. Regulamin nie wyklucza przyznania nagród specjalnych, wyróżnień uczestnikom konkursu, szkołom lub placówkom zgłaszającym, instruktorom muzycznym, autorom i realizatorom nagrań.

Załącznik 1. Zgłoszenie do konkursu: ikona_word ikona_pdf

Załącznik 2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: ikona_word ikona_pdf

Załącznik 3. Wymagania konkurs: ikona_word ikona_pdf