Instruktorzy

  • Iwona Pietrzak – keyboard, pianino,
  • Paulina Glinka – keyboard, pianino, gitara, ukulele, śpiew,
  • Agata Szmuk  – keyboard, pianino, gitara, ukulele, śpiew.