Zarząd i Rada

Członkowie Zarządu Fundacji PRO MUZA

1. Marcin Werner - Prezes Zarządu Fundacji
2. Wojciech Dyner - członek Zarządu Fundacji
3. Magdalena Werner - członek Zarządu Fundacji

Członkowie Rady Fundacji PRO MUZA

Karol Pabiniak -  przewodniczący Rady Fundacji
Jakub Borowczyk - członek Rady Fundacji
Grzegorz Chromiński - członek Rady Fundacji
Marek Gregorczyk - członek Rady Fundacji
Krzysztof Raczyński - członek Rady Fundacji