Sprawozdania za 2013 r.

2013 - Informacja dodatkowa OPP -ikona_pdf

2013 - Bilans OPP -ikona_pdf

2013 - Rachunek wyników OPP -ikona_pdf

2013 - Sprawozdanie merytoryczne -ikona_pdf

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci I Młodzieży „PRO MUZA” za 2013 rok.

I. Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

Adres siedziby: ul. 11 Listopada 41, 95-040 Koluszki
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 29.01.2003
Nr KRS: 0000149337
Nr REGON: 473103937
NIP: 728 24 74 789

II. Fundacji

Karol Pabiniak – przewodniczący rady fundacji
Grzegorz Chromiński – członek rady
Grzegorz Kalbarczyk – członek rady
Andrzej Pągowski – członek rady
Krzysztof Raczyński – członek rady
Elżbieta Stokowska – członek rady

III. Zarząd Fundacji

Wojciech Dyner – prezes zarządu fundacji
Jakub Borowczyk - członek zarządu
Marek Gregorczyk – członek zarządu

IV. Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Fundacja PRO MUZA w 2013 r. kontynuowała działalność pożytku publicznego polegającą na organizowaniu i prowadzeniu zajęć pozaszkolnych związanych z rozwojem własnym dzieci i młodzieży w tym głównie w zakresie gry na instrumentach muzycznych i organizowaniu koncertów. Nauczanie muzyki było działalnością odpłatną natomiast koncerty uczniów fundacja organizowała bezpłatnie angażując uczniów i nauczycieli. Nauczanie gry odbywało się w punkcie aktywności twórczej zorganizowanym w Łodzi w Osiedlowym Domu Kultury „ROMUS” , w Ujeździe przy Hali Sportowej oraz w Andrzejowie w Szkole Podstawowej nr 204. Ponadto PRO MUZA objęła patronatem placówkę umuzykalniania dzieci i młodzieży CUDIM w Koluszkach . Nauką gry organizowaną bezpośrednio w Łodzi, Ujeździe i Andrzejowie objęto ok. 40 uczniów. W placówce w Koluszkach pod patronatem fundacji uczęszczało ok. 50 uczniów.

Działania, które zostały zrealizowane w roku 2013:

 1. Dzień gitary- warsztaty gry na gitarze w patio Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Łodzi. Dzięki Fundacji PRO MUZA młodzież ze szkoły CUDIM w Koluszkach miała okazję zapoznać się z najbardziej popularnymi technikami nauki gry na gitarze.
 2. 15 marca - 30 października - warsztaty edukacji muzycznej dzieci i młodzieży pt.: „Zorganizowanie młodzieżowego zespołu wokalno-muzycznego”. Projekt powstał z myślą o uczniach pragnących muzykować zespołowo.
 3. 15 marca- 30 października –wolontariat w ramach projektu „Zorganizowanie młodzieżowego zespołu wokalno-muzycznego”
 4. 27 kwietnia – wystawa instrumentów muzycznych. Fundacja PRO MUZA wspólnie ze sklepem Guitar Center zorganizowała wystawę instrumentów muzycznych połączoną z warsztatami muzycznymi. Wystąpił zespół Hesus Bazzoka oraz uczniowie fundacji.
 5. 25 maja – koncert w AndrzejowieŚwięto Rodziny. Wystąpili uczniowie placówki PRO MUZA ze znanymi i popularnymi przebojami.
 6. 4 czerwca – koncert Dzieci Dzieciom z okazji Dnia Dziecka –w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Wystąpił zespół wokalno –instrumentalny, który został utworzony w ramach projektu edukacji dzieci i młodzieży z Gminy
 7. 25 Czerwca – koncert w Andrzejowie na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 połączony z rozdaniem świadectw w Szkole Podstawowej nr 204 w Andrzejowie.
 8. 26 czerwca – koncert na zakończenie roku szkolnego w Łodzi 2012/2013. W Osiedlowym Domu Kultury ROMUS wystąpili podopieczni Fundacji „ PRO MUZA”.
 9. 1 lipca - spotkanie i występ w klubie ROTARIAN w Łodzi.
 10. 18 lipca – Fundacja PRO MUZA wspólnie z Centrum Umuzykalniania Dzieci i Młodzieży zorganizowały warsztaty muzyczne dla uczestników półkolonii w Koluszkach. Dzieci oprócz wiedzy praktycznej mogły poznać nieco teorii. Trenowały grę na keyboardzie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej i perkusji.
 11. 1 sierpnia - w Fundacji PRO MUZA oraz w Centrum Umuzykalniania Dzieci i Młodzieży w Koluszkach odbyły się warsztaty muzyczne zorganizowane dla półkolonistów z „Centrum Mądra Głowa”. Gościem specjalnym była aktorka teatru RAMPA i uczestniczka The Voice of Poland – Emilia Kudra.
 12. 7 września – dni otwarte w Koluszkach. Dzieci, które przybyły wraz z rodzicami, mogły dowiedzieć sie o zasadach uczęszczania na zajęcia, a także samodzielnie zagrać na keyboardzie czy perkusji pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli Fundacji PRO MUZA oraz CUDIM.
 13. 13 września- dni otwarte Fundacji PRO MUZA w Hali Sportowej w Ujeździe.
 14. 18 września i 2 października – dni otwarte Fundacji PRO MUZA w ODK ROMUS w Łodzi.
 15. 23 września – Inauguracja Roku Kulturalnego w ODK ROMUS w Łodzi.
  W programie imprezy wzięła udział Aleksandra Nowak, która jest uczennicą Szkoły Muzycznej "PRO MUZA".
 16. 24 września – dni otwarte Fundacji PRO MUZA w Brzezinach w Centrum Promocji.
  Dzieci, które przybyły wraz z rodzicami, mogły posłuchać jak grają i śpiewają uczniowie Fundacji "PRO MUZA", dowiedzieć sie o zasadach uczęszczania na zajęcia, a także samodzielnie zagrać na keyboardzie czy gitarze pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli Fundacji.
 17. 29 października – koncert pt.: „Jesienne muzykowanie”. Młodzi i utalentowani artyści ze szkół muzycznych : „CUDIM” i „PRO MUZA” zaśpiewali i zagrali znane i popularne przeboje w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach.
 18. Fundacja „PRO MUZA” realizowała projekt, w ramach którego prowadzone były zajęcia z edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży z Koluszek. Powstał zespół wokalno instrumentalny, który zaprezentował się na koncercie zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Koluszki Waldemar Chałat.

W 2013 roku fundacja zgłosiła 4 projekty o dofinansowanie: do Stowarzyszenia Inicjatywa, do Urzędu Miasta w Koluszkach, do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, do Zarządu Województwa Łódzkiego. Zgłoszone projekty czekają na zakwalifikowanie do realizacji.

Zarząd Fundacji PRO MUZA:

……………………………..
Wojciech Dyner

…………………………….
Marek Gregorczyk

……………………………
Jakub Borowczyk