Sprawozdania za 2014 r.

2013 - Informacja dodatkowa OPP -ikona_pdf
2014 - Bilans OPP -ikona_pdf
2014 - Rachunek wyników OPP -ikona_pdf
2014 - Sprawozdanie merytoryczne -ikona_pdf

Sprawozdania merytoryczne

Koluszki 12. czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Fundacji Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży

„PRO MUZA”

za 2014 rok.

 

 1. Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

  Adres siedziby: ul. 11 Listopada 41, 95-040 Koluszki
  Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 29.01.2003
  Nr KRS: 0000149337
  Nr REGON: 473103937
  NIP: 728 24 74 987

 2. Zarząd Fundacji:

  Wojciech Dyner – prezes zarządu fundacji
  Jakub Borowczyk - członek zarządu
  Marek Gregorczyk – członek zarządu

 3. Rada Fundacji:

  Karol Pabiniak – przewodniczący rady fundacji
  Grzegorz Chromiński – członek rady
  Grzegorz Kalbarczyk – członek rady
  Andrzej Pągowski – członek rady
  Krzysztof Raczyński – członek rady
  Elżbieta Stokowska – członek rady

 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej:

Fundacja PRO MUZA w 2014 r. kontynuowała działalność pożytku publicznego polegającą na organizowaniu i prowadzeniu zajęć pozaszkolnych związanych z rozwojem własnym dzieci i młodzieży, w tym głównie w zakresie gry na instrumentach muzycznych i organizowaniu koncertów. Nauczanie muzyki było działalnością odpłatną, natomiast koncerty uczniów fundacja organizowała bezpłatnie angażując uczniów i nauczycieli jako wolontariuszy. Nauczanie gry odbywało się w punkcie aktywności twórczej zorganizowanym w Łodzi w Osiedlowym Domu Kultury „ROMUS”, w Ujeździe w Hali Sportowej oraz w Andrzejowie w Szkole Podstawowej nr 204. Ponadto, PRO MUZA zorganizowała placówkę umuzykalniania dzieci i młodzieży w Rogowie i kontynuowała patronat w CUDIM w Koluszkach. Nauką gry organizowaną bezpośrednio w Łodzi, Ujeździe, Andrzejowie i Rogowie objęto ponad 40 uczniów. Na zajęcia umuzykalniające w placówce w Koluszkach pod patronatem fundacji uczęszcza średnio 35 uczniów.

Działania, które zostały zrealizowane w roku 2014:

 1. 3 stycznia – koncert kolęd w Osiedlowym Domu Kultury „ROMUS” w Łodzi. Uczniowie po raz kolejny samodzielnie zagrali i zaśpiewali kolędy.
 2. 27 stycznia – 30 stycznia – zimowe ferie z muzyką. Uczestnicy warsztatów mieli okazję do zapoznania się z instrumentami muzycznymi oraz z metodą nauki gry prowadzoną w CUDIM i Fundacji „PRO MUZA”.
 3. 31 stycznia – 2 lutego – Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Rozrywkowej w Koluszkach z udziałem uczestników i instruktorów z całej Polski.
 4. 28 lutego – koncert karnawałowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe. Uczniowie Szkoły Muzycznej „PRO MUZA” zagrali polskie i zagraniczne przeboje.
 5. 22 marca – koncert Orkiestry Symfonicznej „Symphonix Ensemble” w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach. Koncert odbył się z inicjatywy Prezesa Zarządu Fundacji „PRO MUZA”.
 6. 7 kwietnia – III Przegląd Piosenki i Poezji „Zdrowo żyć to szczęśliwym być” zorganizowany w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi, w którym wzięli udział uczniowie Fundacji „PRO MUZA”.
 7. 2 maja – 31 grudnia – realizacja projektu „Muzyka łączy pokolenia”.
 8. 30 maja – koncert pt. „Dzieci Dzieciom” w Szkole Podstawowej nr 189 w Łodzi. Dla uczniów zagrali młodzi muzycy z Fundacji „PRO MUZA”.
 9. 31 maja – koncert z okazji Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej nr 204 w Andrzejowie, w którym wystąpili młodzi artyści z Fundacji „PRO MUZA”.
 10. 10 czerwca – udział uczniów fundacji i pomoc w organizacji festynu rodzinnego w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi.
 11. 18 czerwca – koncert z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niewiadowie.
 12. 25 czerwca – koncert z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 w Osiedlowym Domu Kultury „ROMUS” w Łodzi.
 13. 28 czerwca – koncert w Rogowie z udziałem uczestników projektu „Muzyka łączy pokolenia”.
 14. 12 września – występ zespołu seniorów „Muzyka łączy pokolenia” w czasie dni otwartych w CPiK w Brzezinach.
 15. 27 września – dni otwarte w Osiedlowym Domu Kultury „ROMUS” w Łodzi.
 16. 7 października – występ w Szkole Podstawowej w Woli Rakowej dzieci z punktu aktywności twórczej Fundacji w Ujeździe.
 17. 16 października – występ seniorów biorących udział w Projekcie „Muzyka łączy pokolenia” w Europejskim Dniu Seniora w CPiK w Brzezinach.
 18. 11 grudnia – koncert Mikołajkowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe, który był zorganizowany przez Fundację „PRO MUZA” na zakończenie Projektu „Muzyka łączy pokolenia” w wykonaniu jego uczestników.

Zarząd Fundacji PRO MUZA:

……………………………..

Wojciech Dyner

…………………………….

Marek Gregorczyk

……………………………

Jakub Borowczyk