PRO MUZA

Moi drodzy!
Dziękuję wszystkim osobom, które wsparły fundację PRO MUZA kwotą 1%.  Każda złotówka zostanie przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych oraz na organizację zajęć pozalekcyjnych,  warsztatów i koncertów.

Wojciech Dyner - Prezes Fundacji

Fundacja PRO MUZA posiada sprawdzony, poprzez wieloletnie stosowanie na terenie województwa łódzkiego w formie zajęć pozalekcyjnych, program aktywnego umuzykalniania dzieci i młodzieży. Program nasz pozwala  na szybkie opanowanie podstaw  muzyki i mobilizuje młodzież do samodzielnego wykonywania utworów muzycznych i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach muzycznych.

Programem powszechnego umuzykalniania mogą być objęci wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w Polsce. Zajęcia mogą odbywać się w szkołach, świetlicach, domach kultury jako odpłatna działalność fundacji w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli, instruktorów muzyki.
Potwierdzeniem słuszności stawianych celów i działań podejmowanych przez Fundację PRO MUZA jest uzyskanie w roku szkolnym 2010/2011 tytułu Miejsca Odkrywania Talentów, przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji.

Pismo_MEN_Miesce_Odkkrywania_Talentw_1

IMG_1435