Projekt ,,Popatrz Posłuchaj Zagraj”

Przemek Kasprzak - Tamta dziewczyna

Marta Pawlak i Mateusz Adamus - Ostatnia Nocka

Ola Nowak i Przemek Kasprzak - melodia z filmu ,,Tytanik''

Martyna Smejda, Monika Staroń, Dominik Adamus - BLUES PROMUZA

Martyna Smejda, Monika Staroń, Dominik Adamus - Castle on the hill

Marcel Ławniczak - ,, DRAGONBORN'' The Elder Srolls V Skyrim

Anna Wrońska, Wojtek Wroński,Hubert Baraniak, Adam Jędrzejczak
Utwór Lost Frequences - Are You With Me

Grzegorz Janowski - Mały Rock

Amelia Nowak - Jezioro łabędzie

Bartek Płocki - Mały Rock

Borys Chmielewski - Szła dzieweczka

Iza Wieloch - Uczeń pierwszej klasy

Jakub Siedlik - Marsz Turecki

Zuzanna Kruś - Wiedeńska krew

Martyna Stępniarek - Piraci z Karaibów

FUNDACJA PRO MUZA POZgłoszenie do projektu Popatrz Posłuchaj Zagraj word
Regulamin projektu Popatrz Posłuchaj Zagraj word

Założenia do projektu pt. „Popatrz! Posłuchaj! Zagraj!”
Projekt ma na celu popularyzację aktywności twórczej i twórczości muzycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez nagrania audio-wideo utworów muzycznych wykonywanych na instrumentach muzycznych. Uczestnicy projektu podczas nagrań zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne muzykowanie i prezentowanie swoich osiągnięć. Nauczą się na czym polegają i w jaki sposób przygotowuje się nagrania muzyczne, które później mogą być prezentowane szerszej publiczności. Będą doskonalić umiejętność muzykowania i występowania przed kamerami. Docenią wartość systematycznej pracy w rozwijaniu swoich zdolności. Udział w projekcie wzmocni poczucie własnej wartości i przygotuje młode osoby do późniejszych publicznych wystąpień .
Projekt jest realizowany od 25 marca do 20 czerwca i ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego udziału w edukacji i twórczości muzycznej. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.promuza.org i dostarczyć go osobiście bądź drogą pocztową do 15 kwietnia 2017r. do siedziby fundacji w Koluszkach, ul. 11 Listopada 41. (Regulamin projektu dostępny w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej Fundacji.)
W projekcie mogą wziąć udział zarówno soliści, jak i małe zespoły.
Osobom, które zgłoszą się do projektu w przygotowaniu i realizacji nagrań pomagać będą wykwalifikowani instruktorzy muzyczni współpracujący z Fundacją PRO MUZA.
Szczególnie utalentowanym uczniom, wykonawcom oraz osobom współpracującym w realizacji projektu przyznane zostaną wyróżnienia i nagrody.
Nagrania wideo będą prezentowane po zakończeniu projektu jako utwory demonstracyjne w edukacji muzycznej przyszłych adeptów muzyki, a ponadto, te najlepsze, zostaną opublikowane na stronie internetowej fundacji www.promuza.org oraz na Facebook’u.
Wyróżnione filmy będzie można oglądać jako przykłady do naśladowania nauczania gry na instrumentach muzycznych w innych placówkach. Nagrane i umieszczone w Internecie utwory muzyczne będą służyły popularyzacji kultury muzycznej dzieci i młodzieży. Nastąpi integracja środowiska wokół miejscowych działań edukacyjno-kulturalnych.
Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie koncert z udziałem uczestników projektu, na którym zaprezentowane zostaną wybrane utwory przygotowane do nagrań.
Projekt Fundacji PRO MUZA pt. „Popatrz! Posłuchaj! Zagraj!” jest współfinansowany
ze środków UMiG Koluszki.

Wojciech Dyner - Prezes Fundacji

Fundacja PRO MUZA posiada sprawdzony, poprzez wieloletnie stosowanie na terenie województwa łódzkiego w formie zajęć pozalekcyjnych, program aktywnego umuzykalniania dzieci i młodzieży. Program nasz pozwala  na szybkie opanowanie podstaw  muzyki i mobilizuje młodzież do samodzielnego wykonywania utworów muzycznych i doskonalenia umiejętności gry na instrumentach muzycznych.