Koncert Mikołajkowy na zakończenie projektu pt. „Muzyka łączy pokolenia”

11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe odbył się koncert Mikołajkowy w wykonaniu uczestników projektu „Muzyka łączy pokolenia”. Nowoczesny budynek GOK w Niewiadowie stał się miejscem niezwykłego wydarzenia, podczas którego wystąpiła grupa seniorów i grających dzieci. Wykonawcy zaprezentowali przygotowane podczas kilkumiesięcznych warsztatów znane i lubiane przez wszystkie pokolenia popularne polskie piosenki.

Fundacja „PRO MUZA” realizowała projekt „Muzyka łączy pokolenia” jako zadanie publiczne konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach ASOS - Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Głównym celem tego zadania było stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej mieszkańców województwa łódzkiego poprzez organizację aktywności kulturalnych dla seniorów, osób w średnim wieku oraz dzieci i młodzieży, których łączy miłość do muzyki.

Podczas warsztatów seniorzy uczyli się śpiewu a dzieci gry na instrumentach muzycznych utworów z różnych pokoleń. Oprócz GOK w Ujeździe spotkania odbywały się jeszcze w Bibliotece w Rogowie, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ODK „Romus” Spółdzielni Dąbrowa w Łodzi, CUDIM i pomieszczeniach zespołu „Złota jesień” w Koluszkach . TVP Regionalna przedstawiła reportaż telewizyjny w magazynie „Aktywni 60+”z realizacji tego projektu w Koluszkach i Brzezinach. Na początku lata wszystkie grupy prezentowały się w Bibliotece w Rogowie i uczestniczyły w wycieczce kolejką wąskotorową do Jeżowa.

Koncert Mikołajkowy, który zorganizowała na zakończenie projektu Fundacja „PRO MUZA” był podsumowaniem efektów kilkumiesięcznych przygotowań i prób. Wszystkie osoby w wieku od 3 do 85 lat, seniorzy i dzieci, uczestniczące w projekcie po swoich występach otrzymały okolicznościowe upominki, które wręczała śnieżynka – wolontariuszka Marzena Kaczmarek z Koluszek.

Zespoły przygotowywali instruktorzy współpracujący z Fundacją „PRO MUZA”: Małgorzata Krześlak, Iwona Pietrzak, Magdalena Werner, Bartłomiej Dyner, Marcin Śledziński, Daniel Tyszkiewicz i Marcin Werner. Zajęcia z podstaw cyfrowego zapisu zdjęć i filmów prowadził Tomasz Krawczyk. W przygotowaniu zajęć, naborze uczestników, wykonywaniu zdjęć i filmów oraz organizacji koncertów pomagała liczna grupa wolontariuszy. Koordynacją projektu zajmowała się Małgorzata Zwolińska z Międzynarodowego Instytutu Rozwoju i Wojciech Dyner – prezes Fundacji „PRO MUZA”. Większość uczestników chciałaby dalej kontynuować zajęcia i dlatego powstają nowe inicjatywy aby składać w następnych latach kolejne wnioski na podobne projekty. Fundacja jest wdzięczna wszystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie i osobom wspierającym projekt w tym dyrektorom placówek gdzie prowadzone były zajęcia i organizowane występy oraz licznej grupie wolontariuszy ze wszystkich ośrodków.